ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 
Προκαθήμενοι  τῆς  Γνησίας  Ὀρθοδόξου  Ἐκκλησίας  τῆς  Ἑλλάδος

1935-1937
ΓΕΡΜΑΝΟΣ

1937-1950
ΜΑΤΘΑΙΟΣ

1950-1958
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1958-1967
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ

1967-2005
ΑΝΔΡΕΑΣ

2005
ΚΗΡΥΚΟΣ
Μητροπολίτης 
Δημητριάδος

(+ 1941)

Ἐπίσκοπος 
Βρεσθένης
(1935 - 1949) 

Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν
 
(1949 - + 1950)
Μητροπολίτης 
Θεσσαλονίκης 
(1948 - + 1976)
Ἐπίσκοπος
Τήνου 
(1957 - 1958)

Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν  
(1958 - + 1967)
Μητροπολίτης 
Πατρῶν 
(1948 - 1972)

Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν  
(1972  - + 2005)
Μητροπολίτης 
Μεσογαίας  
καί  Λαυρεωτικῆς 
(1995  κ. ἔξ.)

  Μενού Εἰδήσεις Φωτορεπορτάζ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ
ΚΛΗΡΙΚΟΙ-ΝΑΟΙ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑΙ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΝΟΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ
ΠΝΕΥΜ. ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

▪ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΦΩΤΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κέντρον
Ἁγιολογικῶν ΜελετῶνLiveJournal τοῦ ᾿Επισκόπου Κηρύκου - Κατάλογος
LiveJournal τοῦ π. Μάρκου (Fr. Mark Smith)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

WWW churchgoc.narod.ru
4/17.12.2009
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΝΟΗ
ΤΕΥΧΟΣ 189 Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2009
ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡ. ΕΤΟΣ 2009 ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ. Η ΕΝΔΗΜΟΥΣΑ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ 4.9.2009.
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ (πρός τούς Νικολαΐτας) Τοῦ Θεολόγου Ἐλευθερίου Γκουτζίδη
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Β΄
«Ο ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥ (ἐκ τοῦ «Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Περιοδικοῦ «Ο ΣΩΤΗΡ»
«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ…» Μητροπολῖται οἱ ὁποῖοι εἰσηγοῦνται τήν ἐπιστροφήν εἰς τό Ἰουλιανόν Ἡμερολόγιον ἀπειλοῦνται διά καθαιρέσεως
«ΑΠΑΝΤΩΜΕΝ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ…» Ἐπί τοῦ Ζ΄ «Ἀναθέματος»

● Ἀπό τήν ἑορτήν τῶν Ἁγίων Κηρύκου καί Ἰουλίττης
● Ἀπό τόν Ἱερόν Ναόν Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου εἰς Πλατανιές Ρεθύμνου Κρήτης
● Ἐξώφυλλον: Ἀπό τήν λιτάνευσιν τῆς Ἁγίας Εἰκόνος τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 15.8.2009, Ἀχαρναί Ἀττικῆς


3/16.10.2009
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΝΟΗ
ΤΕΥΧΟΣ 188 Ἰούλιος -Αὔγουστος 2009:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΣ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΟΝ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑ·Ι·ΤΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ — ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ Ἐπί τῶν νεωτέρων ἐσχάτων ἀνοησιῶν… Τά ἀπό 1924 μέχρι σήμερον κινήματα
ΟΙ ΝΙΚΟΛΑΙΤΑΙ ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΩW «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΝ» ΤΗΝ ΘΗΜΩΝΙΑΝ ΤΩΝ «ΜΟΥΧΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΑΧΥΡΩΝ» ΤΩΝ
Ἡ ὑπ' ἀριθμ. 3298/7.8.2009 νέα «πρᾶξις» τῶν Νικολαϊτῶν
  Σύνοψις τῆς ἐκτεθείσης «Ἀποφάσεως»
ΤΑΠΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙ ΦΛΕΓΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΦΟΡΩΝΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ, τοῦ Παν/του Ἱερ/χου π. Ἀμφιλοχίου
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ:
Α΄ Τό 54/76 Ἀπαλλακτικόν Βούλευμα,
Β΄ Αἱ ἀπό 1974, 203 καί 2004 ἐπιστολήν τοῦ πρ. Ἀργολίδος Παχωμίου καί
Γ΄ Αἱ ἀπό 21.2.1976 «ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ» τοῦ ποτέ Κιτίου Ἐπιφανίου
ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΝ Ὑπό τοῦ Δ.Σ. τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου Λαρίσης «Ἅγιοι Ἀπόστολοι — Τίμιος Σταυρός»
Ἐπιστολή Ἱερομονάχου π. Ἀμφιλοχίου πρός Ἰγνάτιον
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ…:
Βία καί ψεῦδος διά νά ἐπιβιώση ἡ Καινοτομία
Ὁ Ἀλεξανδρείας Φώτιος καταδικάζει τήν ἐνέργειαν καί ἀποκαλύπτει
 Ὁ φύλαξ τῆς πίστεως ἀγρυπνεῖ
 Ἀποκαλύψεις
ΑΠΑΝΤΩΜΕΝ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ… Ἐπί τοῦ ΣΤ΄ «Ἀναθέματος»
Ἀπό τήν πνευματικήν δράσιν τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου
Ἀπό τήν πανήγυριν τῶν Ἁγίων Κηρύκου καί Ἰουλίτης καί τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβ/του κ. Κηρύκου
● Ἀπό τόν Ἁγιασμόν καί τήν θεμελίωσιν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ κέντρου τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀχαρνῶν
Ἀπό τήν Τοπικήν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης.


18/31.07.2009
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΝΟΗ
ΤΕΥΧΟΣ 187 Μάιος - Ἰούνιος 2009:
Σύντομον Ἱστορικόν
Τό ὑπ' ἀριθμ. 500/15.28.2.2009 ἐγγράφου
Α΄, Β΄ καί Γ΄ Κλήσεις πρός ἀπολογίαν
Προλογικόν Εἰσαγωγικόν
Ἡ ὑπ' ἀριθμ. 507Α/26.5.2009 Ἀπάντησις τῶν Σεβ/των κ. Κηρύκου καί Ἐλευθερίου Γκουτζίδη ἐπί τῆς «Ἀνοικτῆς Ἐπιστολῆς» τῶν κ.κ. Λάμπρου Κτενᾶ καί Χρυσοστόμου Τζανῆ
Α΄ ΜΕΡΟΣ — Εἴμεθα κάποτε καί ἡμεῖς ἐν τῆ πλάνη — Περί τῆς «Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου» ἀπό 23.1.1992
Β΄ ΜΕΡΟΣ — «Γενεά πονηρά καί μοιχαλίς» — Ἡ Διδασκαλία — Δόγμα περί τῶν Ἁγίων Εἰκόνων — Ὀλίγα καί περί Πηδαλίου -Ὀλίγα καί περί τῆς «Ἐκκλησιολογίας — Ὁμολογίας» σας — Καί περί Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς — Ἐλάχιστα καί περί τοῦ ἀπό 1972 κειμένου τοῦ Μηνᾶ Κοντογιάννη
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΗ ἡ Συγχωρητική Εὐχή ὡς χειροθεσία. Τοῦ Μοναχοῦ Θεοδώρου
ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ Κληρικοῦ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ: — Ἡ βδελυρά Ἀπόφασις τοῦ Συνεδρίου τοῦ 1923 — Τί εἶπον οἱ Αἱρετικοί διά τό Συνέδριον -Ὁ Σατανικός Τρόπος ἐπιβολῆς τῆς Καινοτομίας — Ἡ Σύγκλησις τῆς Ε΄ Ἱεραρχίας 24-30.12.1923
ΑΠΑΝΤΩΜΕΝ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ: — Ἐπί τοῦ Ε΄ «Ἀναθέματος» 258-265
ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
Ἡ τελευταία Ὀρθόδοξος λειτουργία στήν Ἁγία Σοφία
Ὁ ρατσισμός τῶν «ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΩΝ».
ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗ ΡΩΜΑΝΙΑ — ΒΥΖΑΝΤΙΟ
Η ΜΝΗΜΗ ΩΣ ΟΡΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΙΣ: Ἡ Ποντιακή Γενοκτονία (19 Μαΐου)
ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (φωτορεπορτάζ)
Ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Κένυας
Στιγμιότυπα ἀπό τήν χειροτονία τοῦ π. Πέτρου
Ἀφιέρωμα εἰς τό Γενέθλιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου

14/27.07.2009

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΝΟΗ ΤΕΥΧΟΣ 186 Μάρτιος-Ἀπρίλιος 2009
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΝΟΗ ΤΕΥΧΟΣ 185 Ἰανν.-Φεβρουάριος 2009
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΝΟΗ ΤΕΥΧΟΣ 184 Νοέμβριος -Δεκέμβριος 2008

3/16.05.2009
ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΩΝ
Πολλοί ἀναγνῶστες τῆς ἰστοσελίδος μας ζητοῦν νά πληροφορηθοῦν περί τῶν αἰτίων τῶν δύο τελευταίων σχισμάτων, ἤτοι τοῦ 1995 (τῶν πρώην πέντε Μητροπολιτῶν) καί τοῦ 2005 (τῶν Νικολαϊτῶν). Εἰς ἀπάντησιν παραθέτομεν τήν ὁμιλίαν τοῦ θεολόγου ‘Ελευθερίου Γκουτζίδη εἰς τό ‘Εκκλησιαστικόν Πνευματικόν Κέντρον κατά τήν ἀπογευματινήν ἐκδήλωσιν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ ἔτους 1996, εἰς τήν ὁποίαν θά εὕρουν τήν ἀπάντησιν ἐπί τῆς ἀπορίας των. Ἔχει τόν τίτλον: «Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ» Ἡ ὁμιλία αὕτη ἐδημοσιεύθη καί εἰς τευχίδιον ἀπό τήν σειράν τῶν Ἰεραποστολικῶν ‘Εκδόσεων τοῦ «Κέντρου Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης».

1/14.04.2009
ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ»

19.03/1.04.2009

Η ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΙΤΩΝ (ΑΠΟ "ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΝΟΗ" ΤΕΥΧΟΣ 159/ΜΑΙΟΣ 2005)

19.03/1.04.2009
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ

15/28.03.2009
ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΝ ΚΑΤΑ ΝΙΚΟΛΑΙΤΩΝ

14/27.03.2009
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ (1996)

ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

11/24.03.2009

28.12.2008/10.01.2009
ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ «ΕΣΧΑΤΗ ΩΡΑ ΕΣΤΙΝ»

ΕΠΙ 13 ΣΥΝΑΠΤΑ ΕΤΗ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
― ΝΑ ΓΙΝΗ ΣΕΒΑΣΤΗ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΑΞΙΣ,
ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ Ο Ι. ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ.
― ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΗΘΗ Η ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ KAI
Η ΓΝΗΣΙΑ KAI ΑΔΙΑΚΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ
― ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ «Ο ΙΕΡΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ»  (Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.)

20.12.2008/02.01.2009
Ιστορικό Αρχείο
Κ.Γ.Ο. - Κ.Ε.Ο.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1949 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1950 download
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 1950 download
ΑΠΡΙΛΙΟΣ -ΜΑΪΟΣ 1950 download
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1950 download
Τα αρχεία με τη μορφή του DjVu.  Πρόγραμμα για την προβολή: WinDjVu download

19.12.2008/01.01.2009
Ιστορικό Αρχείο
ΚΗΡΥΞ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1971 download
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1971 download
ΜΑΡΤΙΟΣ 1971 download
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1971 download
ΜΑΪΟΣ 1971 download
ΙΟΥΝΙΟΣ 1971 download
ΙΟΥΛΙΟΣ 1971 download
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1971 download
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1971 download
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1971 download
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1971 download
Τα αρχεία με τη μορφή του DjVu.  Πρόγραμμα για την προβολή: WinDjVu download

13/26.12.2008
ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΙΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

29.11/12.12.2009
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΝΟΗ

ΤΕΥΧΟΣ 183. Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2008
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
1. ΜΕ ΑΦΟΡΜΗΝ ΜΙΑΝ ΑΛΛΗΝ ΑΓΩΓΗΝ. «Εἰ ἐμέ ἐδίωξαν καί ὑμᾶς διώξουσιν». ῾Η ἀπό 2.10.2008 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τόν ῾Ιερομόναχον π. ᾽Ιγνάτιον Δάσσιον μέ ἀφορμήν μιάν ἄλλην ΑΓΩΓΗΝ.
2. Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ/ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΤΙΟΥ Κ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ.
3. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 68ην ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΠΟΥΣ ΤΟΥ 1940
– «Ὁ Θεός σώζοι τήν Ἑλλάδα»
– Στοχασμοί οτό περιθώριο τῆς γιορτῆς τῆς Σημαίας.
– Ὁ πρῶτος ἑορταομός τοῦ «ΟΧΙ».
4. «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ...» ῾Η Οἰκουμενιστική δεοντολογία ἐπέραλεν τόν Νεοημερολογιτισμόν.
5. «ΑΠΑΝΤΩΜΕΝ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ...». Δογματικαί καί Κανονικαί Παρεκκλίσεις τῶν πέντε πρ. Μητροπολιτῶν.
6. Διά τό περιοδικόν: «Ὀρθόδοξον Πατερικόν Σάλπισμα».
7. ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Τοῦ Συνεργάτου μας κ. Χριήστου ᾽Ελ. Γκουτζίδη
α) Τά ἐν ἐξελίξει Ἀνθελληνικά Σχέδια των Η.Π.Α. καί ἡ νεοελληνική τραγικότητα.
– Στρατηγική συνεργασία Η.Π.Α. Σκοπίων μέ ἑλληνικό σιγοντάρισμα;
– Ὁ Γενίτσαρος πρωθυπουργός τῶν Σκοπιων.
– Σέ ἐξέλιξη ἡ προσπάθεια συρρικνώσεως τῆς Ἑλλάδος.
– Θά ἀφυπνισθοῦμε πριν εἷναι ἁργά;
– Τό «ὅραμα» τῆς Βαλκανικῆς συνεργασίας
β) Η.Π.Α.: «...ἄλλαξε ἡ πολιτική μας…»
γ) Οἱ ἐπιδιώξεις των Ἀμερικανῶν γιά τίς μειονότητες
δ) ΠΡΟΕΔΡΟΣ Φιλοσκοπιανῆς Μ.Κ.Ο. Ο ΝΙΜΙΤΣ!
ε) ῾Η ὑπονόμευση τῆς ᾽Εθνικῆς ὁμογενείας... τοῦ κ. Μιχ. Στυλιανοῦ.
Ὀπισθόφυλλο
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΥΑ


ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ
ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΙΕΡΑΡΧΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
2009


ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑ Ι. Ν. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΕΙΣ ΜΟΒΙΛΙΤΣΑΝ ΒΡΑΝΤΣΕΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ


ΑΓΙΑ ΠΑΣΧΑ 2009


Ἡ εἰς Πρεσβύτερον
χειροτονία τοῦ π.Πέτρου
(Luiz Anacleto dos Santos Júnior)
23.03/5.04.2009


ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ
ΤΟΥ ΣΕΒ/ΤΟΥ ΚΕΝΥΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΕΙΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ.
 26-2-2009 - 17-3-2009


Γ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ)
2009


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
2009ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2009


Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΡΕΑ
(12 Δεκεμβρίου 2008)


ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΠΡΟΥ.
ΚΟΥΡΑ
ΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΣΧΗΜΟΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ
ΕΙΣ ΙΕΡΕΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ.
21 Νοεμβρίου 2008


ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
25.11/8.12.2009© ΓΟΕΕ 2009
Hosted by uCoz